Bản khai đăng ký thông tin: cá nhân – doanh nghiệp


Bản khai đăng ký dành cho cá nhân

 

DOWNLOAD BẢN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

     Nơi nhận:

Logo Nữ Hoàng SEO

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ LỢI VĨNH AN

Trụ sở chính: Số 6, Tân Xuân 2, Tân Xuân, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62721282 – Hotline: 0903.776.539 – 0985.360.399

Tên miền (Domain) – Không gian lưu trữ (Hosting) – Server các loại

Email: tuvanhotrokythuat@gmail.cominfo@nuhoangseo.com

Website: nuhoangseo.vn – nuhoangseo.com – nuhoangseo.com.vn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN “.VN”

(Dành cho cá nhân)

 

1.Tên miền đăng ký ………………………………………………………………………………………………………………….
2. Nhà đăng ký quản lý tên miền Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Lợi Vĩnh An
3. Máy chủ DNS chuyển giao

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải khai báo đầy đủ tối thiểu là 2 DNS).

 

Tên DNS Primary:       ns1.zonedns.vn

Địa chỉ IP:                   103.28.36.30

Tên DNS Secondary : ns2.zonedns.vn

Địa chỉ IP:                   123.30.50.41

Tên DNS Secondary : ns3.zonedns.vn

Địa chỉ IP:                   203.162.79.157

Tên DNS Secondary : ns4.zonedns.vn

Địa chỉ IP:                 : 64.62.180.198

4. Thông tin cá nhân

Tên Chủ  thể *

Ngày- tháng-năm sinh: *

Số CMND (hoặc Số căn cước công dân) /Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài) *

Ngày cấp*:

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email *

Postcode:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

……………,ngày……tháng……năm……

Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)

 

Bản khai đăng ký dành cho doanh nghiệp

 

DOWNLOAD BẢN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

     Nơi nhận:

Logo Nữ Hoàng SEO

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ LỢI VĨNH AN

Trụ sở chính: Số 6, Tân Xuân 2, Tân Xuân, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62721282 – Hotline: 0903.776.539 – 0985.360.399

Tên miền (Domain) – Không gian lưu trữ (Hosting) – Server các loại

Email: tuvanhotrokythuat@gmail.cominfo@nuhoangseo.com

Website: nuhoangseo.vn – nuhoangseo.com – nuhoangseo.com.vn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN “.VN”

(Dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp)

 

1.Tên miền đăng ký ………………………………………………………………………………………………………………….
2. Nhà đăng ký quản lý tên miền Công ty CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ LỢI VĨNH AN
3. Máy chủ DNS chuyển giao

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải khai báo đầy đủ tối thiểu là 2 DNS).

 

Tên DNS Primary: ns1.zonedns.vn

Địa chỉ IP ( Nếu là máy chủ tự dựng): 103.28.36.30

Tên DNS Secondary : ns2.zonedns.vn .

Địa chỉ IP ( Nếu là máy chủ tự dựng):123.30.50.41

Tên DNS Secondary : ns3.zonedns.vn .

Địa chỉ IP ( Nếu là máy chủ tự dựng):203.162.79.157

4. Chủ  thể đăng ký tên miền

Tên Chủ  thể * :

Tên giao dịch Quốc tế (viết tắt ):

Địa chỉ *:

Số điện thoại / Fax *:

Email *:

Postcode:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

5. Người quản lý tên miền

Họ và tên  / Chức vụ *:

Ngày-tháng-năm sinh/ *:

Số CMTND/Hộ chiếu *

Địa chỉ *:

Số điện thoại /fax *:

Email *:

Postcode:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

6. Người quản lý kỹ thuật

 Họ và tên  / Chức vụ *:

Địa chỉ *:

Số điện thoại /fax *:

Email *:

Postcode:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

7. Người thanh toán

 Họ và tên  / Chức vụ *:

Địa chỉ *:

Số điện thoại /fax *:

Email *:

Postcode:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

8. Người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký tên miền.

 Họ và tên  / Chức vụ *:

Ngày-tháng-năm sinh/ *:

Số CMTND/Hộ chiếu/ căn cước công dân *

Địa chỉ *:

Số điện thoại *:

Email *:

Postcode:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 

 ……………,ngày……tháng……năm……

Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)

 

 

Danh sách website:
nuhoangseo.com; nuhoangseo.vn; nuhoangseo.com.vn; daotaoseo.org;
Liên hệ tư vấn:
nuhoangseo@gmail.com hoặc info@nuhoangseo.com